Montáže

skipmenu

Rezanie betónu, rezanie panelu, jadrové vŕtanie - rýchlo, presne s odsáavním.

preview_js
rezanie-01
mirage-shopping-00
rezanie-zelezobetonu
mirage-shopping-002
jadrove-vrtanie

jarna_zlava_allesmont

Rezanie

vykonávame na základe dohody so zákazníkom suchým , alebo mokrým spôsobom.
Využitie: výtváranie alebo zväčšenie otvorov pre rôzne účely ako napr. otvory pre dvere, okná alebo schodiská. Pre rezanie otvorov je potrebné zabezpečiť si povolenie od statika, z dôvodu statiky budovy.

Montáže

MONTÁŽ CHEMICKÝCH KOTIEV

Využíva sa hlavne pri kotvení strojov a zariadení , ale aj pri montáži železnej výstuže. Pracujeme s chemickými kotvami značky HILTI.


Jadrové vrtanie

Jadrové vŕtanie železobetónu

Vŕtanie do železobetónu  vykonávame jadrovými vŕtačkami značky HILTI DD – EC 1 , DD 120, DD 130, DD 200, DD 350, DD 500.
 
Všetky stoje okrem DD EC 1 a DD 130 je nutné prikotviť do vŕtanej steny alebo materiálu.

tomenu

 

MONTÁŽ CHEMICKÝCH KOTIEV

Táto technológia sa využíva hlavne pri kotvení strojov, alebo zariadení rôznych konštrukcií alebo aj pri montáži dodatočnej železnej výstuže pri
dobetónovaní. Výhodou týchto kotiev je, že sa dajú realizovať aj po osadení kotevných strojov, alebo zariadení a ich pevnostné vlastnosti sú veľmi dobré.


Pracujeme s technológiou Hilti.
V ponuke máme

  • Dvojzložkové lepiace hmoty HIT RE 500, ktoré sa používajú na lepenie výstuží a kotevných šrób, veľkých priemerov. Je tam optimálna doba tuhnutia a tvrdnutia, pri vyšších teplotách možnosť aplikácie do -5 st. C. Možnosť lepenia vo vlhkom betóne,  je to kotvenie bez pnutia a vysokej hodnoty únosnosti.
  • Lepiaca Hmota HIT RE 150, ktorá sa používa na vlepovanie výstuží a kotevných šróbov, rýchly nárast pevnosti, pri nízkych teplotách, možnosť aplikácie od - 5 st. C. Možnosť lepenia vo vlhkom betóne.
  • Lepiaca hmota HIT HY 70 slúži na vlepovanie výstuží a kotevných šróbov, možnosť aplikácie od 5 st. C, je to kotvenie bez pnutia, najúnosnejšie kotvenie vo zdvihu.

Montáž uhlíkových lamiel

Galéria
tomenu