Rezanie panelu

skipmenu

Rezanie betónu, rezanie panelu, jadrové vŕtanie - rýchlo, presne s odsáavním.

preview_js
rezanie-01
mirage-shopping-00
rezanie-zelezobetonu
mirage-shopping-002
jadrove-vrtanie

jarna_zlava_allesmont

Rezanie

vykonávame na základe dohody so zákazníkom suchým , alebo mokrým spôsobom.
Využitie: výtváranie alebo zväčšenie otvorov pre rôzne účely ako napr. otvory pre dvere, okná alebo schodiská. Pre rezanie otvorov je potrebné zabezpečiť si povolenie od statika, z dôvodu statiky budovy.

Montáže

MONTÁŽ CHEMICKÝCH KOTIEV

Využíva sa hlavne pri kotvení strojov a zariadení , ale aj pri montáži železnej výstuže. Pracujeme s chemickými kotvami značky HILTI.


Jadrové vrtanie

Jadrové vŕtanie železobetónu

Vŕtanie do železobetónu  vykonávame jadrovými vŕtačkami značky HILTI DD – EC 1 , DD 120, DD 130, DD 200, DD 350, DD 500.
 
Všetky stoje okrem DD EC 1 a DD 130 je nutné prikotviť do vŕtanej steny alebo materiálu.

tomenu

 

REZANIE OTVOROV DO PANELU

 

Tieto práce vykonávame ručnými elektrickými pílami značky HILTI  a BOSH. Pri tomto rezaní stačí napätie 230 V s istením 16 A a netreba stálu tlakovú vodu. Pri rezaní otvorov do panelu je píla napojená na vysávač. Ten pohltí 95 % prachu vzniknutého pri rezaní, znečistenie prostredia je znížené na minimum. Celý otvor sa rozreže na menšie kusy, aby sa nám dalo manipulovať pri výnose a odvoze odpadu z bytu. Je potrebné mať prístup u rezaného otvoru  z obidvoch strán.

Pri rezaní otvorov do panelov platí niekoľko zásad, ktoré je nutné dodržať.


V prvom rade je to  posudok od statika.Treba mať na pamäti konštrukčné riešenie domu.
V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami. Panel hrubý 150 mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrubý 70 mm je nenosná deliaca priečka. Nosné panely zabezpečujú statiku domu. Poškodenie týchto panelov môže vážne ohroziť nielen Váš byt, ale aj vážne narušiť statiku celého domu. Ak treba urobiť otvor do nosného panela, mal by byť umiestnený min. 0,6 m od okraja panela. Šírka otvoru by nemala presiahnuť jeden meter, výška dva metre. Ak je nutné urobiť väčší otvor, treba panel v mieste otvoru vystužiť. Najväčší možný otvor, spôsob jeho vystuženia a aj technológiu zhotovenia Vám stanoví statik. Otvory do panela sa nesmú robiť hrubou silou, napr. búracími kladivami, ale musia sa vždy vyrezať. ä zabráni sa tak tvorbe trhlín a poškodeniu zostávajúceho panela.

Galéria
tomenu