Jadrové vŕtanie- technologický postup

skipmenu

Rezanie betónu, rezanie panelu, jadrové vŕtanie - rýchlo, presne s odsáavním.

preview_js
rezanie-01
mirage-shopping-00
rezanie-zelezobetonu
mirage-shopping-002
jadrove-vrtanie

jarna_zlava_allesmont

Rezanie

vykonávame na základe dohody so zákazníkom suchým , alebo mokrým spôsobom.
Využitie: výtváranie alebo zväčšenie otvorov pre rôzne účely ako napr. otvory pre dvere, okná alebo schodiská. Pre rezanie otvorov je potrebné zabezpečiť si povolenie od statika, z dôvodu statiky budovy.

Montáže

MONTÁŽ CHEMICKÝCH KOTIEV

Využíva sa hlavne pri kotvení strojov a zariadení , ale aj pri montáži železnej výstuže. Pracujeme s chemickými kotvami značky HILTI.


Jadrové vrtanie

Jadrové vŕtanie železobetónu

Vŕtanie do železobetónu  vykonávame jadrovými vŕtačkami značky HILTI DD – EC 1 , DD 120, DD 130, DD 200, DD 350, DD 500.
 
Všetky stoje okrem DD EC 1 a DD 130 je nutné prikotviť do vŕtanej steny alebo materiálu.

tomenu

 

Jadrové vŕtanie železobetónu

 

Jadrové vŕtanie bolo ešte pred niekoľkými rokmi na Slovensku neznámym pojmom. Vďaka nástupu moderných technológií sa však tento pracovný postup dostáva do povedomia čoraz väčšiemu okruhu stavebníkov a remeselníkov.

Stručný popis procesu:


Jadrové vŕtanie je vlastne rezanie muriva, alebo železobetónu diamantovými segmentami, uloženými v kruhovom stave vrtáka. Využíva sa hlavne pre vytvorenie otvorov pre rozvody vody, elektroinštalácií, plynu, kúrenia, kanalizácie, klimatizácie, vzduchotechniky. Dajú sa vytvárať aj otvory pre kotvenie konštrukcií, alebo tiež odoberať vzorky materiálu pre testovanie kvality a pevnosti. Postupným odvŕtavaním jednotlivých častí je možné odstrániť aj veľké betónové plochy, ktoré by klasickým rezaním bolo možné odstrániť veľmi ťažko, alebo vôbec.

Moderná diamantová rezacia technika prináša rad výhod, ktoré uľahčujú a zjednodušujú a urýchľujú vykonávanie prestavieb. Jadrové vŕtanie do betónu touto metódou prebieha 10x až 20x rýchlejšie, než pri použití pneumatickej zbíjačky.

jadrove_vrtanie_5Pri takomto spôsobe vŕtania dosiahneme požadovaný otvor bez vibrácií a zvýšenej prašnosti, čo priaznivo vplýva nielen na celú stavbu, ale aj na jej okolie.

Pri vŕtaní vzniká tzv "jadro" ( preto aj názov "jadrové" vŕtanie ), ktoré je zároveň aj odpadom po vyvŕtaní potrebného otvoru. Vyvŕtaný otvor je čistý, hladký a hlavne presný, bez potreby ďalších úprav.

 

Jadrové vŕtanie je možné vykonávať vo všetkých smeroch:

  • vodorovné ( do steny )
  • kolmé ( podlaha, alebo strop )
  • šikmé
jadrove_vrtanie_31 jadrove_vrtanie_18 jadrove_vrtanie_3

Pre každý smer vŕtania je k dispozícií celý rad vŕtacích koruniek, ktoré sú navrhnuté presne pre daný smer vŕtanie. Závisí na tom hlavne odvádzanie odrezanej sutiny, prachu a tiež chladenie, ktoré by pri zlom sklone nemalo správny účinok. Vďaka nedostatočnému odvádzanie sutiny a prachu a v dôsledku vysokej teploty by došlo k rýchlejšiemu opotrebeniu a zníženie účinnosti pri vŕtaní.

Moderná diamantová rezacia technika prináša rad výhod. Spomeňme len niektoré výhody jadrového vŕtania:

  • vysoká presnosť vŕtaného otvoru
  • rýchlosť
  • nízke vibrácie a otrasy
  • vysoká flexibilita použitia
Galéria
tomenu