Rezanie panelu

Rezanie otvorov do panelu

Tieto práce vykonávame ručnými elektrickými pílami značky HILTI a BOSH.

Pri tomto rezaní stačí napätie 230 V s istením 16 A a netreba stálu tlakovú vodu. Pri rezaní otvorov do panelu je píla napojená na vysávač. Ten pohltí 95 % prachu vzniknutého pri rezaní, znečistenie prostredia je znížené na minimum.

Celý otvor sa rozreže na menšie kusy, aby sa nám dalo manipulovať pri výnose a odvoze odpadu z bytu. Je potrebné mať prístup u rezaného otvoru z obidvoch strán.

Pri rezaní otvorov do panelov platí niekoľko zásad, ktoré je nutné dodržať.

V prvom rade je to posudok od statika. Treba mať na pamäti konštrukčné riešenie domu.
V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami. Panel hrubý 150 mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrubý 70 mm je nenosná deliaca priečka.

Nosné panely zabezpečujú statiku domu. Poškodenie týchto panelov môže vážne ohroziť nielen Váš byt, ale aj vážne narušiť statiku celého domu. Ak treba urobiť otvor do nosného panela, mal by byť umiestnený min. 0,6 m od okraja panela. Šírka otvoru by nemala presiahnuť jeden meter, výška dva metre. Ak je nutné urobiť väčší otvor, treba panel v mieste otvoru vystužiť. Najväčší možný otvor, spôsob jeho vystuženia a aj technológiu zhotovenia Vám stanoví statik.

Otvory do panela sa nesmú robiť hrubou silou, napr. búracími kladivami, ale musia sa vždy vyrezať. Zabráni sa tak tvorbe trhlín a poškodeniu zostávajúceho panela.

Rezanie panelu - galéria

Hľadáte spoľahlivého partnera pre realizáciu Vášho projektu?