Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie železobetónu

Jadrové vŕtanie bolo ešte pred niekoľkými rokmi na Slovensku neznámym pojmom. Vďaka nástupu moderných technológií sa však tento pracovný postup dostáva do povedomia čoraz väčšiemu okruhu stavebníkov a remeselníkov.

Stručný popis procesu:

Jadrové vŕtanie je vlastne rezanie muriva, alebo železobetónu diamantovými segmentami, uloženými v kruhovom stave vrtáka. Využíva sa hlavne pre vytvorenie otvorov pre rozvody vody, elektroinštalácií, plynu, kúrenia, kanalizácie, klimatizácie, vzduchotechniky. Dajú sa vytvárať aj otvory pre kotvenie konštrukcií, alebo tiež odoberať vzorky materiálu pre testovanie kvality a pevnosti. Postupným odvŕtavaním jednotlivých častí je možné odstrániť aj veľké betónové plochy, ktoré by klasickým rezaním bolo možné odstrániť veľmi ťažko, alebo vôbec.

 

Moderná diamantová rezacia technika prináša rad výhod, ktoré uľahčujú a zjednodušujú a urýchľujú vykonávanie prestavieb. Jadrové vŕtanie do betónu touto metódou prebieha 10x až 20x rýchlejšie, než pri použití pneumatickej zbíjačky.

Pri takomto spôsobe vŕtania dosiahneme požadovaný otvor bez vibrácií a zvýšenej prašnosti, čo priaznivo vplýva nielen na celú stavbu, ale aj na jej okolie.

Pri vŕtaní vzniká tzv “jadro” ( preto aj názov “jadrové” vŕtanie ), ktoré je zároveň aj odpadom po vyvŕtaní potrebného otvoru. Vyvŕtaný otvor je čistý, hladký a hlavne presný, bez potreby ďalších úprav.

Jadrové vŕtanie je možné vykonávať vo všetkých smeroch:

  • vodorovné ( do steny )
  • kolmé ( podlaha, alebo strop )
  • šikmé

jadrové vŕtanie – galéria