Rezanie

skipmenu

Rezanie betónu, rezanie panelu, jadrové vŕtanie - rýchlo, presne s odsáavním.

preview_js
rezanie-01
mirage-shopping-00
rezanie-zelezobetonu
mirage-shopping-002
jadrove-vrtanie

jarna_zlava_allesmont

Rezanie

vykonávame na základe dohody so zákazníkom suchým , alebo mokrým spôsobom.
Využitie: výtváranie alebo zväčšenie otvorov pre rôzne účely ako napr. otvory pre dvere, okná alebo schodiská. Pre rezanie otvorov je potrebné zabezpečiť si povolenie od statika, z dôvodu statiky budovy.

Montáže

MONTÁŽ CHEMICKÝCH KOTIEV

Využíva sa hlavne pri kotvení strojov a zariadení , ale aj pri montáži železnej výstuže. Pracujeme s chemickými kotvami značky HILTI.


Jadrové vrtanie

Jadrové vŕtanie železobetónu

Vŕtanie do železobetónu  vykonávame jadrovými vŕtačkami značky HILTI DD – EC 1 , DD 120, DD 130, DD 200, DD 350, DD 500.
 
Všetky stoje okrem DD EC 1 a DD 130 je nutné prikotviť do vŕtanej steny alebo materiálu.

tomenu
 
 
Rezanie panelu, rezanie betónu, železobetónu, alebo muriva, vykonávame na základe dohody so zákazníkom suchým , alebo mokrým spôsobom.

Rezanie suchým spôsobom: rezanie robíme diamantovými kotúčmi s odsávaním prachových častíc. Cca 95% vzniknutého odpadového prachu (zmes betónu, tehlového muriva) je odstránené odsatím. Tento spôsob využívame pri menších prierezoch, alebo v prípade, ak si zákazník z nejakého dôvodu neželá v danom prostredí chladenie vodou. Suchý spôsob rezania je síce na jednej strane možnou príčinou zvýšenej prašnosti - i keď minimalizovanou, ale zároveň nedochádza k znehodnoteniu zariadenia bytu vodou (parkety, pretečenie vody do nižších podlaží).
 
Rezanie mokrým spôsobom: Rezaním prebieha diamantovými kotúčmi vyšších priemerov, za súčasného odsávania vody špeciálnym vysávačom. Počas rezanie betónových častí bytu ( nosné steny, priečky ) mokrým procesom sú tieto rezané špeciálnym zariadením obsluhovaným na diaľku. Toto zariadenie je prichytene na špeciálnej lište ukotvenej na stenu. Takto vzniká presný a hladký rez.
 
Na základe dohody so zákazníkom vieme zrealizovať aj ďalšie dodatkové práce ( odvoz sute, murárske vysprávky, kovové vystuženia otvorov pri väčších otvoroch...).
 

Využitie: výtváranie alebo zväčšenie otvorov pre rôzne účely ako napr. otvory pre dvere, okná alebo schodiská. Pre rezanie otvorov je potrebné zabezpečiť si povolenie od statika, z dôvodu statiky budovy.
 
 
 
rezanie_do_tehly rezanie_do_zelezobetonu
   
rezanie_do_panelu

 
tomenu